“Ontwikkeling van medewerkers is groei voor de organisatie”

Teamontwikkeling en persoonlijke ontwikkeling

Uw organisatie is in beweging en u vraagt dus ook van uw medewerkers dat zij in beweging blijven, dat zij zich verder ontwikkelen. Vaak is dat een hele uitdaging en heeft dat ook veel gevolgen voor de teams binnen uw organisatie. Het veranderen en ontwikkelen van medewerkers en teams begint bij inzicht in de drijfveren van betrokken medewerkers én het bespreken en aanpakken van onderliggende opvattingen. Dat klinkt makkelijk maar iedereen weet dat dit niet zo een­voudig is.

Maatwerk

De workshops en trainingen die ik geef zijn maatwerk. Op basis van een gezamenlijk inventarisatie stellen wij een programma  samen waarin de doelstellingen van de opdrachtgever zijn verwerkt.

Teamcoaching

Ik ben gecertificeerd in teamcoaching, ofwel het begeleiden van teamontwikkeling. De focus ligt hierbij vooral op het achterhalen van de oorzaak van bepaalde problemen. Omdat ik juist die onderliggende oorzaken aanpak, is het effect van teamcoaching vaak groter en meer blijvend van aard dan bij een training. Niet alleen voor de teams, maar juist ook voor de medewerkers zelf.

Insights Discovery® profiel

Regelmatig zet ik een Insights Discovery® profiel in bij ontwikkeltrajecten. Bijvoorbeeld voor persoonlijke effectiviteit, teamontwikkeling en leiderschapsontwikkeling. Het profiel geeft inzicht in drijfveren, sterke en zwakke punten, waarde voor het team en efficiënte communicatiestijlen. Met behulp van persoonlijke profielen onderzoeken we gezamenlijk hoe iemand het beste kan halen uit zichzelf, de collega of het team. Met de systematiek van Insights Discovery® krijgen teamleden inzicht in zichzelf en in de collega’s. Hierdoor kan het team beter samenwerken en neemt de ­productiviteit toe.

Wilt u meer weten? We maken graag een afspraak!