All Posts By

Karin

Online teamontwikkeling

Teamontwikkeling tijdens Corona

By | Geen categorie

Teamontwikkeling tijdens Corona

Online werken en communiceren op afstand

Eerlijk is eerlijk, ik moest wel eventjes een drempel over om online te gaan vergaderen. Voor Corona stapte ik voor een overleg toch liever even in mijn auto om naar een opdrachtgever te rijden want “dat praatte toch altijd makkelijker dan over de telefoon”.  En daar was de opdrachtgever het meestal roerend mee eens.  Maar ja, ook ik moest door Corona dus die drempel over van “online overleg”.

De eerste keren vergaderen via een Video-call was nogal onwennig en rommelig. We waren afwachtend om iets te zeggen en we stonden vooral in de luistermodus als onze manager iets zei. Geen geintjes, geen oogcontact en het was lastig aanvoelen hoe mijn teamleden in een discussie zaten. Na een aantal video-calls vertelde een collega dat ze het contact miste, er was geen echte verbinding meer tussen de teamleden. “Aha”, dacht ik, “wederom het bewijs dat je nooit de enige bent in een groep die iets denkt of voelt”.

Teamcultuur werd nog duidelijker tijdens virtueel overleg

We hadden zo ongeveer al ons werk laten vallen en onze prioriteit lag volledig op het managen van de consequenties van het Corona-virus. We moesten dit samen doen, de materie was nieuw en de manier van samenwerken ook.

Het viel me op dat de bestaande teamcultuur nog sterker naar voren kwam tijdens een video call dan in “real live”. Introverte, stille collega’s zeiden niets. Soms alleen “hallo” en “fijne dag nog”.  Andere (dominantere) collega’s waren veel aan het woord en trokken werk naar zich toe. Na zo’n 2 weken begon die scheve werkverdeling te wringen maar er werd tijdens het virtuele overleg niets over gezegd. Er werden wel aparte video-calls gehouden om te mopperen en we vroegen ons dan af ‘waar die andere collega’s toch aan werkten?’. Toen ik ophing realiseerde ik me dat ons team door de Corona-crisis was teruggevallen van een zelfstandig werkend team naar een team dat zich afhankelijk stelde van de manager en waar onderlinge bondjes ontstonden.

De virtuele team-lunch die door de manager was ingeschoten kwam op het juiste moment. Tijdens deze lunch kregen we de opdracht om een kledingstuk mee te nemen waar we goede herinneringen aan hadden of trots op waren. We hebben enorm gelachen toen de virtuele lunch begon. Collega’s hadden er veel werk van gemaakt; van een zelf gemaakt kinderjurkje (die nog steeds paste!), gabber-outfit, galajurk (die niet meer paste :-)) en een geblokte blouse met lederhozen. De toegevoegde waarde van de opdracht was dat we ook het verhaal achter het kledingstuk moesten vertellen. Hierdoor leerden we elkaar beter en op een andere manier kennen. Na deze lunch werd het veel makkelijker om ons kwetsbaar op te stellen en te vertellen waar we mee zaten. De scheve werkdruk werd ook op tafel gelegd en de taken werden herverdeeld en overgedragen. Het resultaat was dat alle teamleden meer betrokken waren, zich nuttig voelden en konden bijdragen aan de opdracht die het team had.

Online ontwikkeling

Inmiddels zijn we een paar weken verder en MS Teams, Zoom en Cisco Meet zijn niet meer weg te denken uit ons huidige dagelijks werk. Wij hebben ontdekt dat een virtuele omgeving prima gebruikt kan worden bij (team)ontwikkeling. Binnen HRM Allround hebben we de workshops aangepast aan de ‘nieuwe (tijdelijke) werkelijkheid’. De programma’s bestaan nu uit meerdere korte workshops (van 1,5-2 uur) zodat de aandacht ‘achter het scherm’ aanwezig blijft en het geleerde tussentijds in praktijk kan worden geoefend.

De Insights Kleuren

By | Geen categorie

De kleurentaal van Insights is gebaseerd op het gedachtegoed van Carl Gustav Jung. Deze Zwitserse psycholoog en psychiater introduceerde het concept van psychologische voorkeuren: ieder mens heeft een favoriete manier van omgaan met de wereld en de mensen om hem heen. Dat betekent niet dat hij het niet ook anders kán, maar deze manier kost de minste moeite; het gaat als het ware vanzelf. Als mensen weten wat hun voorkeuren zijn, wat hen drijft en energie geeft, kunnen ze gefocust aan de slag met hun persoonlijke groei.

Waardevrije kleurentaal

Insights koppelt die voorkeuren aan 4 kleuren. Ze geven je op een aansprekende manier inzicht in je eigen reacties en gedrag en helpen je om te begrijpen waarom andere mensen heel ander gedrag laten zien. Bovendien zijn ze makkelijk te onthouden en zorgen ze er bij onenigheid of conflicten voor dat het gesprek niet te persoonlijk en daarmee onprettig wordt. Een kleur bevat immers geen oordeel. ‘Ik zie veel Rood op een slechte dag’ klinkt heel wat vriendelijker dan: ‘je gedraagt je drammerig en dominant’.

Je eigen unieke kleurenmix

Iedereen gebruikt in meer of mindere mate alle 4 de kleuren, maar hoeveel van een bepaalde kleur we gebruiken verschilt: we hebben allemaal onze eigen unieke kleurenmix. Vergelijk het met een torentje van gekleurde blokjes: bovenaan zit de kleur die je het meest gebruikt of laat zien. Onderaan de kleur die je het minst gebruikt. Afhankelijk van de situatie kan die volgorde veranderen. Ook gebruikt iedereen de kleuren met een andere intensiteit. Twee mensen kunnen precies dezelfde kleurenvolgorde hebben. Maar als de één bijvoorbeeld een 98% voorkeur voor Blauw heeft, en de ander ‘slechts’ een 85% voorkeur, zullen ze toch ander gedrag laten zien.

De 4 Insights Kleuren

De Insights Kleuren zijn een combinatie van de Jungiaanse bewustzijnsinstellingen Introversie en Extraversie en de ‘rationele functies’ Denken en Voelen.

Van-Jung-naar- Insights

Helder Blauw staat voor de combinatie Introversie en Denken.
Mensen met een voorkeur voor Blauw:

 • willen de wereld om hen heen graag kennen en begrijpen
 • willen graag eerst over alle juiste informatie beschikken voordat ze verder gaan
 • zetten eerst alles goed op een rij voordat ze tot actie overgaan
 • houden vast aan een afstandelijk en objectief standpunt
 • vinden autonomie en intellect belangrijk

Vurig Rood staat voor de combinatie Extraversie en Denken.
Mensen met een voorkeur voor Rood:

 • houden van positieve actie en varen een duidelijke koers
 • hebben een krachtige en sturende uitstraling
 • zijn open en direct in de omgang met anderen
 • zijn vasthoudend en vastberaden in hun focus op resultaat
 • streven naar een specifieke en tastbare uitkomst

Stralend Geel staat voor de combinatie Extraversie en Voelen.
Mensen met een voorkeur voor Geel:

 • zijn enthousiast en moedigen anderen aan om mee te doen
 • zoeken andere mensen op en genieten van hun gezelschap
 • willen graag betrokken worden
 • willen graag dat hun bijdrage wordt opgemerkt en gewaardeerd
 • zijn overtuigend, innemend en hartelijk

Zacht Groen staat voor de combinatie Introversie en Voelen.
Mensen met een voorkeur voor Groen:

 • zetten alles af tegen wat voor hen belangrijk is
 • streven naar harmonie en diepgang in hun relaties
 • zullen alles waar zij veel waarde aan hechten met hand en tand verdedigen
 • hechten aan een democratisch proces waarin respect voor het individu centraal staat
 • zorgen ervoor dat ieders standpunt wordt gehoord en meegenomen in de besluitvorming

De Insights Kleuren op een slechte dag

We hebben allemaal weleens momenten waarop we moe, geïrriteerd, gespannen, boos of angstig zijn. Op zo’n ‘slechte dag’ laten we heel ander gedrag zien dan op een ‘goede dag’. Ook hier zie je per Insights Kleur verschillen. Zo zal bijvoorbeeld het stressgedrag van iemand met eerste kleur Rood er anders uitzien dan dat van iemand met eerste kleur Groen. Het Insights Stressmodel laat zien waar de kleuren stress van krijgen, hoe dat stressgedrag eruitziet en wat er nodig is om stress weer weg te nemen.

Insights-Kleuren_goede-dagInsights-Kleuren_slechte-dag

Van Insights Kleuren naar persoonlijkheidstypen

Als je je eerste én je laagste kleur kent, kun je bepalen tot welk persoonlijkheidstype je behoort. Het Insights Discovery Model onderscheidt 8 primaire typen. Ben je eenmaal in staat om de 4 kleuren ook bij anderen te herkennen, dan kun je afstemmen op hun voorkeuren. Dat maakt je effectiever, zowel in de communicatie en de samenwerking als in je leiderschap.

Hoe haal je het beste uit je medewerkers

By | Geen categorie

Hoe haal je het beste uit je medewerkers?

Het is de uitdaging voor iedere leidinggevende; hoe zet ik mijn medewerkers in hun kracht? Wat hebben ze nodig om optimaal te kunnen functioneren? Over dit onderwerp schreef ik in 2016 een artikel waarin ik mijn eigen ervaringen deelde. Sindsdien heb ik mij verdiept en gespecialiseerd in het ontwikkelen van leiderschapskwaliteiten. Onderzoek wijst uit dat het loont echt als je echte interesse toont in je medewerkers, wanneer je hen motiveert en naar hen luistert. Medewerkers willen 9-van-de-10 keer leren en zich ontwikkelen. Een goede leider straalt vertrouwen uit en stelt zijn medewerkers in de gelegenheid om zich te ontwikkelen. Het resultaat is dat medewerkers zich meer betrokken voelen bij het realiseren van het team-/organisatiedoel. Door de betrokkenheid laten ze meer meer initiatief zien en nemen ze verantwoordelijk “.

Kun je leiderschap ontwikkelen?

Mijn mening is dat leiderschap te ontwikkelen is. Hoe succesvol je daarin bent hangt af van je bereidheid om kritisch naar jezelf te kijken. Het ontwikkelen van leiderschap begint namelijk bij jezelf goed kennen; hoe ben je nu, hoe kom je over op anderen? Het beeld dat je van jezelf hebt wijkt vaak af van hoe anderen jou zien en ervaren, de welbekende “blinde vlek”. Uiteraard verander je niet in 1 dag.  Leren is een continue proces. Regelmatig feedback vragen en krijgen op je gedrag is een hele belangrijke factor. Oke, dat is niet altijd leuk maar wel heel leerzaam.

Wil jij aan de slag met jouw leiderschap? Kijk dan bij de workshop Effectief Leiderschap.