50% subsidie op HR projecten

Het is volgens mij geen nieuws meer dat er subsidie beschikbaar wordt gesteld door het Europees Sociaal Fonds (ESF) voor het stimuleren van de duurzame inzetbaarheid van medewerkers.  Misschien wel nieuws: hier vallen vrijwel alle activiteiten onder betreft instroom, doorstroom en uitstroom. HRM Allround heeft al succesvol projecten op dit begeleidt, bijvoorbeeld:

  • Grotere flexibele inzetbaarheid van medewerkers ten behoeve van efficiency
    Door technische en maatschappelijke ontwikkelingen worden er in de toekomst andere competenties van de medewerkers gevraagd. Bovendien was een organisatie kwetsbaar geworden door onvoldoende medewerkers met kennis en vaardigheden op cruciale werkplekken.
  • Efficientere samenwerking door teamontwikkeling
    Niet harder werken maar slimmer. Door beter gebruik te maken van elkaars kwaliteiten en de verschillen in het team te leren waarderen in plaats zich eraan te storen. Om dit te bereiken is er een intensief traject opgezet waarbinnen de focus ligt op persoonlijke en teamontwikkeling.

Aanvragen subsidie 

Het eerstvolgende aanvraagtijdvak wordt opengesteld van 12 november t/m 16 november 2018. In 2019 is het mogelijk om subsidie aan te vragen van 8 april t/m 12 april. Er kan slechts in één van deze tijdvakken subsidie worden ontvangen.

Wil je eens sparren of heb je al een concrete behoefte? We kunnen gezamenlijk een projectplan opstellen. Op basis van dit projectplan kan de subsidie aanvraagd worden.

Karin

Author Karin

More posts by Karin