Monthly Archives

juni 2020

NOW 2.0 verplicht stimuleren om- en bijscholing, welke subsidie mogelijkheden zijn er?

By | Geen categorie

NOW 2.0 verplicht stimuleren om- en bijscholing,
welke subsidie mogelijkheden zijn er?

Vanaf 6 juli 2020 is NOW 2.0 aan te vragen en deze regeling loopt over de maanden juni, juli, augustus en september. Een van de belangrijkste wijzigingen ten opzichte van NOW 1.0 is dat werkgevers verplicht worden hun werknemers te stimuleren om aan om- en bijscholing te doen. Nu hoor ik je zeggen: ‘‘Hoe moet ik dat gaan financieren terwijl ik de NOW 2.0 aanvraag?’’. Om je op weg te helpen zijn hieronder een aantal subsidies en regelingen beschreven:

 • NL leert door
  Als eerste het door de overheid ontworpen crisisprogramma ‘NL leert door’. Je zult als werkgever een verklaring moeten afleggen bij de aanvraag van NOW 2.0. Vervolgens kunnen deze werknemers kosteloos online scholing en ontwikkeladviezen volgen om zich aan te passen aan de nieuwe economische situatie. In de loop van 2020 zal er meer bekend gemaakt worden over de invulling van deze regeling.
 • SLIM
  SLIM is een subsidieregeling voor leren en ontwikkelen in het mkb. Deze subsidieregeling is bedoeld voor individuele mkb-ondernemingen en samenwerkingsverbanden in het mkb. In september 2020 is het tweede aanvraagtijdvak voor de SLIM-regeling. Deze subsidie is bedoeld voor allerlei initiatieven gericht op leren en ontwikkelen, denk hierbij aan onderzoeken van scholings- en opleidingsbehoeften in een onderneming, ontwikkelen of invoeren van een methode die werknemers in de onderneming stimuleert kennis, vaardigheden en beroepshouding verder te ontwikkelen.
 • Scholingsfonds van de brancheorganisatie
  De meeste brancheorganisaties hebben een eigen opleidings- en ontwikkelingsfonds (O&O-fonds). Deze fondsen zorgen ervoor dat het aanbod en het niveau van de vakbekwaamheid van werknemers op peil blijft. Zij maken het mogelijk dat middels subsidies werkgevers kunnen investeren in de persoonlijke ontwikkeling van hun werknemers. Werkgevers kunnen hier terecht voor scholingsprojecten, cursussen of een loopbaanadviseur.
 • Subsidieregeling praktijkleren
  Deze subsidie is een tegemoetkoming voor de kosten die een werkgever maakt voor de begeleiding van een leerling aangezien u een praktijk- of werkleerplaats aanbiedt. Deze subsidieregeling richt zich vooral op: studenten die een opleiding volgen in een sector waar een tekort ontstaat aan gekwalificeerd personeel of kwetsbare groepen voor wie toegang tot de arbeidsmarkt een probleem is. Begin juni kan er een voorschot aangevraagd worden voor praktijkleerplaatsen in het mbo om werkgevers tegemoet te komen tijdens de coronacrisis.