Wijziging wetgeving vakantiedagen

Wijziging opbouw en vervaltermijn vakantiedagen

De nieuwe wetgeving voor vakantiedagen vraagt om een goede verlofregistratie. Per 1 januari 2012 wijzigt de opbouw van vakantiedagen voor zieke medewerkers en de vervaltermijn van wettelijke vakantiedagen. De eerste wijziging valt administratief gezien wel mee, daarvoor moet je vooral afspraken maken over het opnemen van verlof tijdens ziekte. De tweede wijziging – de vervaltermijn – levert vermoedelijk meer werk op.

De nieuwe regels zijn niet van toepassing op opgebouwde vakantiedagen van voor 1 januari 2012 en evenmin voor de bovenwettelijke vakantiedagen vanaf 1 januari 2012. Hiervoor geldt de verjaringstermijn van 5 jaar.

In vakantiedagen wordt onderscheidt gemaakt in wettelijke en bovenwettelijke vakantiedagen.

  • Wettelijke vakantiedagen zijn het aantal uren per week dat een medewerker werkt keer vier (bijv  een 40-urige werkweek geeft recht op 20 wettelijke vakantiedagen).
  • Alle overige dagen (bijvoorbeeld op grond van CAO) zijn bovenwettelijke vakantiedagen.

 

Vervaltermijn wordt verkort

Op dit moment vervallen vakantiedagen na een periode van 5 jaar. Concreet: ongebruikte vakantiedagen van 2006 vervallen pas in 2012. Dit veranderd per 1 januari 2012 voor de wettelijke vakantiedagen: deze krijgen een vervalttermijn (ook wel ‘verjaringstermijn’)  van zes maanden. Ofwel: ongebruikte wettelijke vakantiedagen van bijvoorbeeld 2011 vervallen per 1 juli 2012.

Ook voor vrouwen met zwangerschapsverlof 

Er komt voor deze categorie werknemers geen uitzonderingsregel. Zwangere werkneemsters die met zwangerschaps- en bevallingsverlof zijn bouwen gedurende deze verlofperiode wel vakantiedagen op. Zij kunnen die vakantiedagen niet opnemen, omdat zij immers vanuit de Wet arbeid en zorg (WAZO) een uitkering genieten. Nieuwe moeders moeten opgebouwde dagen snel na het zwangerschapsverlof opnemen om te voorkomen dat deze vervallen. 
 

Zieke medewerker krijgt volledig recht

Op dit moment bouwt een zieke medewerker vakantiedagen op over de laatste zes maanden waarin hij ziek is. Per 1 januari 2012 bouwt een zieke medewerker hetzelfde aantal wettelijke vakantiedagen op als gezonde medewerkers. Er kunnen wel afspraken gemaakt worden over de opbouw van bovenwettelijke vakantiedagen tijdens ziekte

De verjaringstermijn van 6 maanden over de wettelijke vakantiedagen geldt ook voor de zieke medewerker, MITS deze in niet in de gelegenheid is geweest om vakantiedagen op te nemen.

 

Advies

Met de invoering van deze nieuwe wettelijke regeling kan worden voorkomen dat er een stuwmeer aan verlofdagen ontstaat. Gebruik de regeling en spoor uw medewerkers aan om vakantie op te nemen.

Maak heldere afspraken over de opbouw van bovenwettelijke vakantiedagen bij ziekte.

Geef een goede voorlichting en zorg voor een deugdelijke verlofregistratie waarin het onderscheid van wettelijke en bovenwettelijke dagen wordt aangegeven – inclusief de van toepassing zijnde vervaltermijn. Veel leveranciers van Personeels Informatie Systemen zullen ongetwijfeld hun software op bovenstaande wetgeving aanpassen. Vraag hen naar de status van de verlofregistratie zodat u tijdig bent voorbereid.

 

Comments are closed.