Missie en Visie van HRM Allround

missie en visieMissie

Het optimaliseren van HR-beleid of uitvoeren van HR-projecten kost  tijd, specifieke kennis en aandacht. Het is mijn missie  om ondernemers uit het MKB te adviseren en ondersteunen bij de optimalisatie of uitvoering van de personeelsaangelegenheden.

 

Visie

Mijn visie is dat door de inzet van de juiste personeelsinstrumenten medewerkers gemotiveerd worden om optimaal te functioneren. Want wanneer medewerkers optimaal functioneren is een organisatie beter in staat om de organisatiedoelen te behalen.