Opleiding & ontwikkeling

Elk proces dat ik begeleid maatwerk. Een traject start dan ook altijd met een uitgebreid intakegesprek op basis waarvan een passend traject (training of coaching) wordt samengesteld. Grofweg begeleid ik 3 soorten trajecten:

  • Persoonlijke ontwikkeling
  • Teameffectiviteit
  • Teamcoaching
Persoonlijke ontwikkeling

Het wordt steeds lastiger om goed gekwalificeerde medewerkers te vinden. Eenmaal in dienst wilt u de talenten behouden. U heeft een medewerker in dienst maar hij komt niet goed uit de verf in zijn functie. Het ligt niet aan zijn kennis want dat is prima op orde. Het contact met collega’s gaat stroef en het lijkt wel of hij zijn functie helemaal niet leuk vindt. Als u hem ernaar vraagt geeft hij aan dat hij de functie wel degelijk ambieert maar ook niet snapt waarom het niet klikt met collega’s.

Deze medewerker kan baat hebben bij meer inzicht in hoe hij op anderen overkomt en hoe hij de samenwerking kan verbeteren. Ik werk in dit soort situaties graag met het Insights Discovery® profiel. Dit Profiel – dat in een individuele workshop aan de medewerker wordt gepresenteerd – geeft inzicht in de individuele kwaliteiten en minder ontwikkelde kanten, in waar de grootste uitdagingen liggen, of waar iemand misschien uitdaging mist. Het is zeer waardevol instrument waarmee medewerkers inzicht in zichzelf krijgen en meer gericht kunnen werken aan de persoonlijke ontwikkelingen.

Workshop teameffectiviteit

Uw team lijkt niet goed (meer) met elkaar te kunnen communiceren. Ergernissen en samenwerkingsproblemen leiden ertoe dat de werkzaamheden niet efficiënt worden gedaan. Komt dit u bekend voor?  Met de systematiek van Insights Discovery krijgen teamleden inzicht in zichzelf en in de collega’s. Hierdoor zal het team beter kunnen samenwerken en zal de productiviteit toenemen. In een leuke, interactieve en leerzame workshop wordt de systematiek uitgelegd en krijgen deelnemers een individueel profiel met daarin een overzicht van sterke en zwakke punten, waarde voor het team en de zogenaamde ‘blinde vlekken’.

Teamcoaching

Een alternatief voor de de workshop teameffectiviteit is een teamcoachingstraject. Het verschil tussen trainen en coachen is dat het bij trainingen vaak gaat over het (vaak samen met anderen) aanleren van vaardigheden via instructies.  Bij coachen ligt de focus niet alleen op het aanleren van vaardigheden maar vooral op het achterhalen van de oorzaak van bepaalde problemen. Omdat coachen intensiever is en bij coaching ook de onderliggende oorzaken worden besproken en aangepakt, is het effect van teamcoaching vaak groter en meer blijvend van aard dan bij een training.

Blijvende resultaten 

Regelmatig stagneert de ontwikkeling van een team of valt een team terug in het oude patroon. Voor verandering met blijvende resultaten en hernieuwde teamspirit is het nodig de onbewuste, onbesproken opvattingen en drijfveren van het team bespreekbaar te maken. Want die zogenaamde onderstroom beïnvloedt het functioneren veel meer dan het team voor mogelijk houdt. Als teamcoach kan ik het begeleiden bij de zoektocht naar deze onderstroom waardoor teamleden daadwerkelijk stappen kunnen zetten in de onderlinge samenwerking.