HR Management

Iedere organisatie is anders en de behoeften voor ondersteuning op gebied van personeelsaangelegenheden verschillen per situatie. U kunt mij inschakelen voor:

  • Interim opdrachten / tijdelijke vervanging
  • HR Projecten
  • Vaste HR-sparringspartner die u kunt inschakelen op de momenten dat u daar behoefte aan heeft.
Interim HR Businesspartner

Voor situaties dat uw vaste HR medewerker tijdelijk niet beschikbaar is (bijvoorbeeld in verband met zwangerschapsverlof, sabatical of langdurige ziekte) kan ik ingeschakeld worden. Ik kan heel snel mijn weg vinden binnen een organisatie. Hierdoor zijn opdrachtgevers ervan verzekerd dat de personeelszaken tijdens de afwezigheid van de eigen HR-medewerker in goede handen zijn.

Verfrissende blik

Mijn tijdelijke inbreng zorgt voor een verfrissende blik in een organisatie en zorgt regelmatig voor nieuwe inzichten. Het voordeel van mijn onafhankelijkheid is dat ik ‘moeilijke punten’ bespreekbaar kan maken.

HR projecten

Soms bestaat er een specifieke behoefte die u op projectbasis wilt laten uitvoeren. U heeft bijvoorbeeld problemen met een slecht functionerende medewerker of wilt functionerings- en beoordelingsgesprekken gaan invoeren. Of u moet een reorganisatie doorvoeren. Maar u heeft zelf niemand in dienst heeft die voldoende tijd kan vrijmaken om dit zelf te realiseren. Dan kunt u iemand inhuren om uw personeelsaangelegenheden voor u te regelen.

HR beleid en organisatieontwikkeling

Vaak is het professionaliseren van het personeelsbeleid een reden om een professional in te huren.  Bijvoorbeeld voor het ontwikkelen, schrijven en implementeren van arbeidsvoorwaarden, bedrijfsrelingen regelingen of een personeelsreglement. Of voor ondersteuning bij functiewaardering of het ontwikkelen van passend beloningsbeleid.

Ook kan het prettig zijn om een externe professional te betrekken bij uw plannen of behoefte voor ontwikkeling van uw organisatie. Door mijn onafhankelijk en ontwikkelingsgerichte benadering wordt ik gewaardeerd als sparringspartner voor het uitzetten van een (nieuwe) koers zetten die beter helpt bij het bereiken van de gestelde doelen.

Begeleiden reorganisatie

Het begeleiden van een organisatiewijziging vergt veel tijd en energie van het management. Vooral bij dit soort trajecten is het belangrijk dat de juiste stappen op het juiste moment worden gezet. Bij gedwongen ontslagen is het noodzakelijk dat de procedures correct en zorgvuldig worden uitgevoerd. Welke partijen moeten wanneer en waarover geïnformeerd worden? Te denken valt aan de Ondernemingsraad, vakbond, medewerkers zelf, UWV maar ook de klanten. En vergeet het externe communicatieplan niet. Ik heb veel ervaring in het begeleiden van reorganisatietrajecten. Het juist en tijdig doorlopen van de stappen in het reorganisatietraject helpen de proceduretijd beperkt te houden.

Individuele ontslagzaken

Met de gewijzigde wetgeving volgens de Wet Werk en Zekerheid is het nog belangrijker geworden om een goed personeelsdossier te hebben. Afhankelijk van de reden voor het  ontslag moet u naar het UWV of naar de kantonrechter. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om een arbeidsovereenkomst te beëindigen met wederzijds goedvinden. In alle gevallen is het volgen van de juiste procedures belangrijk en kan u veel tijd, ergernissen en geld besparen.

Ik heb veel ervaring met ontslagzaken. Indien gewenst werk ik samen met een advocaat (uit uw of mijn netwerk). Doordat ik de regie houdt in de ontslagaanvraag en veel taken zelf uitvoer, zullen de kosten voor de begeleiding van de ontslagprocedure substantieel lager zijn dan wanneer u een advocaat de procedure laat begeleiden.

Periodieke ondersteuning

Het schenken van aandacht aan uw HR-beleid kost tijd en specifieke kennis. Tijd en aandacht die u als ondernemer aan andere zaken moet besteden. Bovendien wijzigt de wetgeving op het gebied van Human Resources snel. Iemand (extra) voor uw personeelszaken aannemen is echter ook (nog) niet gewenst. Hierdoor blijven veel vragen en werkzaamheden op HRM gebied liggen. Dat hoeft niet! Voor diverse opdrachtgevers ben ik het vaste aanspreekpunt voor hun personeelszaken. Ook dat is mogelijk; alleen op het moment dat u daar behoefte aan heeft, wordt ik ingeschakeld voor uw behoefte op gebied van uw personeelsaangelegenheden.